fredag 30 december 2011

Det konstnärliga uttryckets särart


Hur definierar man ett konstnärligt uttryck, vad skiljer det ifrån andra sätt att uttrycka sig? För att exemplifiera; vad är det litterära i en litterär text, finns det en litteräritet (och om det finns hur stavas det?), ett poetiskt språk?
Roman Jakobson beskrev det litterära språket som organiserat våld över det "vardagliga" språket. Visst låter det som ett mäktigt påstående, men hur mycket säger det egentligen, är inte allt språk i så fall systematiserat (och då också organiserat) våld på den språkbank som består utav ord, grammatik etc?
Det verkar som om det går mode även i dessa frågor och senast vi fick ett ställningstagande om estetikens art som var värt att hänga i julgranen var nog ett tag sedan. En nutida definition bidrar Ronald J. Peliass och James Vanoosting med i sin artikel A paradigm for perfomance studies ur antologin Perfomance. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies (2003). Deras definition på vad estetisk kommunikation är ger att det ska uppfylla en eller flera utav följande tre kriterier:
1. The initiation(s) of the communication event intends it to be viewed as aesthetic. Regardless of the innate qualities of the performance text or context, and regardless of the response of an audience, an aesthetic intention alone provides sufficient rationale for performance study.
2. The performance event itself displays features generally recognized as aesthetic. This condition may be met apart from a "performers's" intention or the perception of a specific "audience". 
3.The respondent for a communication event willingly assumes an audince role and responds to the initiators as performers.
Personligen tycker jag det är väldigt intressant att denna definition kommer från performance studies-fältet, dels eftersom jag tror denna forskningsinriktning har en stor inneboende potential men även eftersom det är intressant att se hur man tvingas att definiera och konsolidera sitt forskningsobjekt för att legitimera sin praktik i förhållande till sina föregångare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar