fredag 6 juli 2012

TIPS: Shadow Casters

En grupp jag är mycket nyfiken på just nu är slovakiska  Shadow Casters. Jag hörde talas om dem i Charlotte Neuhausers artikel om internationell dramturgi i senaste numret av Teatertidningen (nr 2 2012). Och eftersom de här beskrevs som att de försökte återuppliva idén om kollektivet i en genom ekonomiserad global värld så fastnade jag direkt eftersom det i stort är samma som vi i Public Plot sysslar med. 


Shadow Casters har en hemsida/blogg där man kan ta del utav deras projekt. Eftersom sidan till stora delar är på slovakiska så är det inte helt enkelt att greppa kring hela Shadow Casters projekt och verksamhet. De verkar röra sig mot det kollektiva, mot det urbana och med informationsteknikens hjälp.  Det projekt som jag tycker verkar mest spännande är ®EVOLUTION:MASTER CLASS. Här är utforskar man det revolutionära ur ett praktiskt perspektiv med hjälp av publiken. Författare, aktörer och publik får studera frågan utifrån vilken revolution som är tänkt, önskvärd och möjlig idag. Det hela kan låta ganska kitschigt och revolutionsromantiskt men det verkar som om projektet snarare ska ses som en slags metodkurs/seminarium än som en drömfabrik. 

Hur som helst så hoppas jag på att snart få bekanta mig närmare med denna grupp som var en glad överraskning! Kanske någon som vet mer om dem eller som har sett något de gjort?